Meld u hier aan om deel te nemen in de Cooperatie Energie Luttenberg.

Meld u hier aan als ons met raad en daad bij wilt staan dan komen we graag met u in gesprek.

Duurzaam Luttenberg

De Stichting Duurzaam Luttenberg zet zich in voor een duurzame en prettige leefomgeving voor Luttenberg en de omliggende regio. We starten en steunen initiatieven die hier aan bij kunnen dragen. Dit kunnen en doen wij niet alleen, samen met de inwoners, bedrijven, belangengroepen, de Gemeente Raalte en andere betrokkenen gaan we aan de slag. 

De Stichting is in september 2020 opgericht. Het eerste initiatief waar we ons voor gaan inzetten is een project om collectief zonne-energie op te wekken. Hiermee krijgen de inwoners van Luttenberg en omgeving een mogelijkheid om hun energieverbruik duurzaam te maken zonder zelf zonnepanelen te hoeven plaatsen.

Hiervoor is inmiddels de Coöperatie Luttenberg Energie U.A. opgericht. 

Duurzaam Luttenberg is voortdurend op zoek naar goede ideeën en enthousiaste mensen die mogelijkheden zien en willen bijdragen aan het realiseren van duurzame projecten.   

We nodigen iedereen uit om samen met ons te werken aan een mooie toekomst.
Neem contact met ons op om opmerkingen, suggesties en ideeën met ons te delen.


Het bestuur van Energie Cooperatie Luttenberg
Frits Lautenbach (voorzitter) 
Rob Veldhuis (penningmeester)
Arno ten Brinke (secretaris)
Carel Tielenius Kruythoff (technisch lid)

 

Een Energie Coöperatie

In november 2019 zijn we in Elckerlyc samen gekomen om met een groot aantal Luttenbergers in gesprek te gaan over de energietransitie en de opgave om ons energieverbruik duurzaam te maken.

De aanwezigen  gaven aan deze opgave vooral als een kans te zien.
En daarbij ook de regie in eigen hand te willen houden. Daarmee kunnen we gezamenlijk keuzes maken hoe we verduurzamen en –niet onbelangrijk- zorgen dat ook de opbrengsten
lokaal blijven. 

Een Energie Cooperatie biedt de mogelijkheid om gezamenlijk energie op te wekken. De overheid stimuleert dit door een subsidie uit te keren.
De opbrengsten  komen ten goede aan de coöperatie en het bestuur en de leden beslissen  hoe deze
verdeeld worden.

Kijk op de pagina ‘Coöperatie Luttenberg Energie 
voor een verdere uitleg en om u
aan te melden. 

Daarom meedoen!

Zonne-energie is naast duurzaam ook een financieel interessante energiebron. Als de investering na gemiddeld 7-8 jaar is terugverdiend, blijft de installatie nog vele jaren energie produceren. De levensduur van een zonne-energie installatie is minimaal 15 jaar, waardoor deze een gunstig en stabiel rendement oplevert. 

De overheid wil het gebruik van zonne-energie stimuleren en biedt hiervoor een gebruikers regeling aan. Tot en met 2020 was dit de regeling ‘Verlaagd tarief’ waar de gebruiker een voordeel in de vorm
van een vermindering van de energiebelasting kreeg. Met ingang van 2021 wordt deze regeling vervangen door een subsidieregeling, met vergelijkbare gunstige financiële voordelen. 

Door gebruik te maken van een collectief project, hoeft u zelf geen panelen te plaatsen en profiteert u toch van de zon!  

Energie Coorperatie Luttenberg

Secretariaat:

Achterkampweg 5
8105 TA Raalte
I: energiecooperatieluttenberg.nl

E: info@energiecooperatieluttenberg.nl

 

Meer weten?

FAQ